Difference between revisions of "Annapolis, MD: 2009-12-04"

From JoCopedia
Jump to navigation Jump to search
(Undo revision 14248 by 64.62.169.187 (talk))
Tag: Undo
Line 1: Line 1:
<!-- Replace words in ALL CAPS with the proper info; remove lines when not appropriate -->
+
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
== LOCATION ==
+
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
* Location: LOCATION
+
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdNMNmddddddddmNNMMMMNddmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
* Date: DATE
+
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmddmdddddddddddddddddddddddmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
* Venue: VENUE
+
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNdddddddddddddddddddddddmmNNNmdNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
* Supporting act: [[SUPPORTINGACT]]
+
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmddddddddddddddddddddddddddddddNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
+
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNddmdmhydddddddddddddddddddddddddmmyyhMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
+
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdhhhydyydddddmddddddddddddddddmmmmhmhNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
+
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmddddNmdddddN:oyyyyyydmsdh+/+mddmdmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
=== Setlist: ===
+
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNdddddMmdddddm.+//////-so/.//+yssmdmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
+
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdddddmMNdddddm.+-```  `s//      /mdmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
# [[SONG 1]] [http://VIDEOLINK.GOES/HERE video], [http://VIDEOLINK.GOES/HERE video 2]
+
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmdddddNMMNdmddm..s/..--/:.:/:-.-smmmdNMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
# [[SONG 2]]
+
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmdddddmMMMmNNdm:.-hsso//....://ymddddddmdddMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
# [[SONG 3]]
+
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNddddddMMMMNysyooyyosyoo++///+hosddddddddmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
# ETC.
+
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNdddddddNMds+///+yhs+///yy+oooosssmmdddddmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
: '''Encore'''
+
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMddmdddddmms++osh+/+++ossso++///+hsMMNmmmmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
# [[ENCORE 1]]
+
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMNddddmyss/.+Nd+///oyo++so+y///y.oNMMNdMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
# [[ENCORE 2]]
+
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmm+..-yMMMdoood/:::shysosy/../mMMNMmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
+
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMy-..-dMMMMhoohs+/::++shyoyo-..-hMNNNmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
=== Notes ===
+
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN....yMMMMy///osyyssssss+++sy:::-+hmNmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
+
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm....yMMMhssooo+/::::--:::////+/+:/oyNdmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
* ANYTHING INTERESTING THAT
+
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM/...oNhms+h:...................:///:+hNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
 
+
mdNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm-..-hhdyo-......................-+oo+oyhNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmyd
* YOU THINK MAY BE RELEVANT
+
y.-+hNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd:..-hyh//++-....................o+h:...-dMMMhyymMMMMMMMMMMMMMMMNy/:/h
 
+
NhhyshNMMMMMMMMMMMhsyNMMMMMNNmdds-.-o+-/syo+/...................:osy-..oNmmmoosmhdmNNNNNNNNMMMdyhyyN
[[Category:Shows]]
+
Msyyyyhmyyoosssssyyoymdddddhdhhmo//-....:so+/....................-sdo+sdddddyooy....--:::::s+dyhyo/N
 +
M  `s+ys:+.......osodddddddhhdhd...:/+:./oyy+......................--.odhhhhmooy...........s`ds+:  m
 +
N  .y+oo:+......-hoomdddddyhdhm+......-:--/+...........................+mhhhdsoh...........y y+o+  m
 +
m  +hy:.y......ssoymddddhhhdhm.............................-o/.........dhhhdsodooo+/:-....h s++  d
 +
d    /:.d+ossyhmoommmdddhhdddmh/...........................::.........+mhhdmyoyMMMMMMMNmdhm/y`````h
 +
NdddddmMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMNdhyyssoo++++++/////++oossssssoooosydNMNNNNNhdmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Revision as of 04:19, 18 November 2021

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdNMNmddddddddmNNMMMMNddmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmddmdddddddddddddddddddddddmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNdddddddddddddddddddddddmmNNNmdNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmddddddddddddddddddddddddddddddNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNddmdmhydddddddddddddddddddddddddmmyyhMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdhhhydyydddddmddddddddddddddddmmmmhmhNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmddddNmdddddN:oyyyyyydmsdh+/+mddmdmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNdddddMmdddddm.+//////-so/.//+yssmdmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdddddmMNdddddm.+-``` `s// /mdmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmdddddNMMNdmddm..s/..--/:.:/:-.-smmmdNMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmdddddmMMMmNNdm:.-hsso//....://ymddddddmdddMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNddddddMMMMNysyooyyosyoo++///+hosddddddddmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNdddddddNMds+///+yhs+///yy+oooosssmmdddddmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMddmdddddmms++osh+/+++ossso++///+hsMMNmmmmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMNddddmyss/.+Nd+///oyo++so+y///y.oNMMNdMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmm+..-yMMMdoood/:::shysosy/../mMMNMmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMy-..-dMMMMhoohs+/::++shyoyo-..-hMNNNmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN....yMMMMy///osyyssssss+++sy:::-+hmNmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm....yMMMhssooo+/::::--:::////+/+:/oyNdmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM/...oNhms+h:...................:///:+hNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM mdNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm-..-hhdyo-......................-+oo+oyhNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmyd y.-+hNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMd:..-hyh//++-....................o+h:...-dMMMhyymMMMMMMMMMMMMMMMNy/:/h NhhyshNMMMMMMMMMMMhsyNMMMMMNNmdds-.-o+-/syo+/...................:osy-..oNmmmoosmhdmNNNNNNNNMMMdyhyyN Msyyyyhmyyoosssssyyoymdddddhdhhmo//-....:so+/....................-sdo+sdddddyooy....--:::::s+dyhyo/N M `s+ys:+.......osodddddddhhdhd...:/+:./oyy+......................--.odhhhhmooy...........s`ds+: m N .y+oo:+......-hoomdddddyhdhm+......-:--/+...........................+mhhhdsoh...........y y+o+ m m +hy:.y......ssoymddddhhhdhm.............................-o/.........dhhhdsodooo+/:-....h s++ d d /:.d+ossyhmoommmdddhhdddmh/...........................::.........+mhhdmyoyMMMMMMMNmdhm/y`````h NdddddmMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMNdhyyssoo++++++/////++oossssssoooosydNMNNNNNhdmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM